วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารสำหรับครู

...จ๊ะเอ๋!! ยินดีต้อนรับสู้ " My web blog ^^~ " ...
คำอธิบายรายวิชา
.....ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น  ไมโครซอฟท์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ต
ระบบซอฟท์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องทือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษาะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเลกทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฎิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้
วัตถุประสงค์
.....เมื่อผู้เรียนการศึกษาเนื้่อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถได้ดัีงนี้
     1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
     2. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
     3. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
     4. อธิบายความหมาย และความสำคัญของเทคโนโลยีวิธีระบบได้
     5. อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
     6. บอกความหมาย และองค์ประกอบสำคัญๆของคอมพิวเตอร์ได้

     7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ได้
     8. บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟแวร์แต่ละประเภทได้
     9. บอกความหมาย และความสำคัญของอินเตอร์เนตได้
    10. บอกความสันพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เนตได้
    11. อธิบายแหล่งเรียนเรียนรู้ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้

    12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการศึกษาได้
    13. ยกตัวอย่างโปรมแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
    14. สร้างสือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
    15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้

ความซื่อสัตย์
...มารู้จักความซื่อสัตย์กันเถอะ ^O^ " ...
ความหมายของความซื่อสัตย์


.....ความซื่อสัตย์ หมายถึง พฤติกรรมตรงและความจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คิดโกงและไม่หลอกลวง หรือเราอาจจะพูดง่ายๆก็คือคนที่เป็นคนตรง
ประพฤติสิ่งใดก็ด้วยน้ำใสใจจริง
เปรียบเทียบคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับความซื่อสัตย์


....."ความซื่อตรงคือตั้งใจกระทำกิจการ ซึ่งได้รับมอบให้เป็นหน้าที่ของตนนั้น โดยซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความอุตสาหวิริยภาพเต็มสติกำลังของตน ด้วยความมุ่งหมายให้กิจการนั้น ๆ บรรลุถึงซึ่งความสำเร็จโดยอาการอันงดงามที่สุดที่
ประโยชน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์


ประโยชน์ 
...1 ทำให้เป็นคนที่มีระเบียบ มีความตั้งใจ และจะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จในชีวิต
...2 ทำให้คนอื่นเชื่อถือและไว้วางใจ
...3 ทำให้จะไม่เกิดการทะเลาะวิวาท
...4 ทำให้มีมิตรมาก อยู่ในสังสมอย่างสบายใจและสงบสุข
...5 ทำให้ไม่มีคนเอารัดเอาเปรียบกันคุณค่า
...ความซื่อสัตย์ เป็นคุณธรรมเริ่มต้นความดีทั้งหลาย คุณธรรมนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นเองหากแต่เราจะปฎิบัติและศึกษา และฝึกจนเป็นนิสัย ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญ หากขาดสิ่งนี้ก็จะทำให้สังคมยุ้งเหยิง เกิดความหวาดระแวงไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน ถ้าทุกคนทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ย่อมทำให้สังคมและประเทศชาติมีความสงบและมั่นคง อันเกิดผลดีต่อประชาชนนั้นคือตัวเรานั้นเอง
สุภาษิตสำนวนไทยที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ 

เต่าใหญ่ไข่กลบ

>>>เป็นสำนวนที่หมายความว่า  การทำอะไรที่เป็นพิรุธแล้วพยายามจะกลบเกลื่อนไม่ให้คนอื่นรู้ 


ปากว่าตาขยิบ  
       
>>>เป็นสำนวนที่หมายความว่า   พูดอย่างหนึ่ง แต่ทำตรงกันข้าม 


สิบแปดมงกุฎ   


>>>เป็นสำนวนที่หมายความว่า    ผู้มีเล่ห์เหลี่ยมมา


ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน 


>>>เป็นสำนวนที่หมายความว่าความซื่อสัตย์กินใช้ไม่มีวันหมด แต่เงินทองใช้ก็หมดไปเรื่อยๆ


เนื้อหาสาระเกี่ยวความซื่อสัตย์จากเพลง

เนื้อเพลง นาฬิกาตาย - Bodyslam

ใบไม้มันยังผลัดใบ เปลี่ยนผันตามฤดูกาล 
แต่ชีวิตยังไม่เปลี่ยนไป ยังเหมือนเดิมอย่างนั้น 
*เข็มของนาฬิกาไม่เคยบอกเวลา 
นานแค่ไหน ก็เหมือนเดิมเสมอ 
ตั้งแต่เราจากกัน จนในวันนี้ ก็มีเพียงเธอ 
**ยังเก็บรักนั้น อยู่ในหัวใจ เธอจะรู้ไหม ฉันยังคงพร่ำเพ้อ 
หลับตาทุกครั้ง ก็ยังเห็นเพียงแต่เธอ 
ฉันยังคิดถึงเธอเสมอ ไม่เคยจะลบเลือน (เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน) 
อยากรู้เธอเป็นอย่างไร จากครั้งที่เราแยกทาง 
อธิษฐานไปอย่างเลื่อนลอย ก็อยากพบเธออีกครั้ง *,** 
ยังเก็บรักนั้น อยู่ในหัวใจ เธอจะรู้ไหม ฉันยังคงพร่ำเพ้อ 
หลับตาทุกครั้ง ก็ยังเห็นเพียงแต่เธอ ฉันยังคิดถึงเธอเสมอ 
ยังเก็บรักนั้น อยู่ในหัวใจ ยิ่งอ้างว้างมากเท่าไร ยิ่งพร่ำเพ้อ 
หลับตาทุกครั้ง ก็ยังเห็นเพียงแต่เธอ 
ฉันยังคิดถึงเธอเสมอ แม้นานจนป่านนี้ 
ฉันยังคิดถึงเธอ.... เนื้อเพลง สัญญาจะไม่ไปไหน โปเตโต้ POTATO

ฉันไม่เคยยอมให้ใครทั้งนั้น ฉันไม่เคยทำอะไรให้ใคร
มาแพ้ให้เธอทั้งหัวใจ เหตุผลมันคืออะไร
ฉันที่หลายคนบอกดูเข้มแข็ง ฉันไม่มีแรงขัดใจเธอสักที
คงเพราะหัวใจที่เธอมี ดีกว่าคนไหนไหน
ต่อไปนี้ นี่คือคนของเธอ จากนี้
ถ้ามีอะไรโหดร้ายกระเทือนถึงจิตใจ
ขอเพียงแค่เธอบอก เพียงเธอกอดฉัน
สัญญา ถ้าฉันยังมีลมหายใจ
ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำน้ำตาเธอรินหลั่งไหล
ฉันสัญญา ว่าฉันจะไม่ไปไกลไกลที่ไหน ฉันจะรักเธอ
รักเธอคนเดียว เรื่อยไปจนวันสุดท้าย ด้วยหัวใจ
ต่อไปนี้ นี่คือคนของเธอ จากนี้
ถ้ามีอะไรโหดร้ายกระเทือนถึงจิตใจ
ขอเพียงแค่เธอบอก เพียงเธอกอดฉัน
สัญญา ถ้าฉันยังมีลมหายใจ
ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำน้ำตาเธอรินหลั่งไหล
ฉันสัญญา ว่าฉันจะไม่ไปไกลไกลที่ไหน ฉันจะรักเธอ
รักเธอคนเดียว เรื่อยไปจนวันสุดท้าย ด้วยหัวใจ
ฉันสัญญา ฉันจะรักเธอ รักเธอคนเดียว
เรื่อยไปจนวันสุดท้าย ด้วยหัวใจ..........

เนื้อเพลง ไม่มีตรงกลาง - จิรากร สมพิทักษ์

จะบอกอีกทีว่าฉันรักเธอ
จะบอกให้ฟังว่าฉันค้นเจอ
ความหมายของการมีชีวิตอยู่
ก็รู้จากเธอไม่ใช่ใคร
จะบอกอีกทีถ้าไม่เชื่อกัน
จะบอกอีกทีว่าความสำคัญ
เธอนั้นเป็นที่หนึ่ง เหนือผู้ใด
และไม่มีใครนอกจากเธอ
อย่ากลัวกับคนที่เขามานินทา
อย่ากลัวว่าในแววตาฉันมีใคร
เชื่อในรักเรา
เชื่อในหัวใจที่ฉันให้เธอได้ไหม
ใครจะพยายามแทรกกลางระหว่างเรา
รู้ไว้นะว่าเขาไม่มีวันเข้ามาได้
จะไม่มีตรงกลางที่เหลือว่างเผื่อใคร
ถ้าใจเรายังผูกกัน
ใครจะพยายามยุยงให้สั่นคลอน
รู้ไว้นะทุกครั้งฉันนอนหลับตาฝัน
เห็นแค่ภาพเรารักกันยาวนาน
จนถึงวันที่ฉัน...แต่งงานกับเธอ
จับผิดระแวงกันทุกวี่วัน
นั่นมันยิ่งทำให้ความสัมพันธ์มันเริ่มที่จะจืดจางหายไป
แค่ไว้ใจกันได้ไหมเธอ.การประพฤติตนให้อยู่ในความซื่อสัตย์

...1. ตรงต่อเวลา ในหน้าที่และการงาน 

...2. ไม่คิดคดโกงสำนักงานหรือว่าบริษัท ในสถานที่ตนทำงานนั้นๆ

...3. ไม่ควรนำสิ่งของที่ไม่ดีมาย้อยแมวขาย ให้ดูใหม่ขึ้น

...4. ไม่พูดปด   พูดความจริงเสมอ

...5. ซื่อสัตย์ในครอบครัว

...6. ไม่หยิบฉวยสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนจะใช้สิ่งของผู้อื่นต้องขออนุญาตก่อน

...7. ไม่Copyงานเพื่อนมาส่ง ควรทำด้วยตนเอง 


6 ความคิดเห็น:

 1. เนื้อหากระชับดูแล้วสบายตา

  ตอบลบ
 2. หัวบล็อกก้าดี เนื้อหาก้าโอเคน๊ พื้นหลังอาจมีลวดลายสีฉูดฉาด แต่มันก้อม่ายน่าเกลียดหรอก เพราะแต่ละคนชอบม่ายเหมือนกัน ควรเพิ่มวีดีโอและแบบฝึกหัดอีกนิดหน่อย จะดีมาก จริงๆ

  ตอบลบ
 3. banner ตัวหนังสือควรหนากว่านี้ ตัวเล็กไม่มีมิติ ไม่สะดุดตา จะสะดุดตากับภาพมากกว่าควรลดขนาดรูปภาพ เนื้อหาครบถ้วนควรไล่ระดับสีใหม่นะหน่วยที่1 ควรบอกอ้างอิงด้วยว่ารเอาข้อมูลมาจากที่ใด

  ตอบลบ
 4. พื้นหลังสวย เนื้อหาดี ตัวหนังสืออ่านง่าย

  ตอบลบ
 5. พื้นหลังน่ารักมาก เนื้อหาอ่านเข้าใจง่ายค่ะ

  ตอบลบ
 6. - หัวบล็อกน่ารักๆๆๆ แต่ตรงที่เป็นภาษาไทยแอบมองไม่ชัดอ่ะ
  -พื้นหลังสวยมากๆๆๆ
  -เนื้อหาครบถ้วน อ่านง่าย
  ^^

  ตอบลบ

...คนดีต้องมีความซื่อสัตย์ :P " ...